Wijzigingen en uitbreiding van volwassenwerking (18-64 jaar) naar -18 en 65+ in het kader van corona-crisis

Wanneer ‘blijf in uw kot’ dé manier is om het veilig te houden en zorg te dragen voor de gezondheid van ons allen, wordt beeldbellen als middel om toegang te krijgen tot (eerstelijns) psychologische zorg de norm. Ook voor sessies ELP is dit mogelijk sinds half maart en tot eind juni 2020.

Wanneer je maar moeilijk bij je huisarts op consultatie kan gaan, lijkt er een versoepeling nodig wat betreft het hebben van een verwijsvoorschrift. Sinds half maart en tot eind juni 2020 is elk schriftelijk bewijs van de huisarts voldoende als verwijsvoorschrift. Dus ook mails of sms’en verstuurd met inachtneming van privacy-regelgeving volstaan.

Wanneer blijkt dat zorgverleners en werknemers in het algemeen onder hoge druk staan, is het  belangrijk dat naast huisarts en psychiater ook de arbeidsgeneesheer kan verwijzen naar een eerstelijnspsycholoog. Dit kan vanaf half maart 2020.

Wanneer de hele bevolking, van jong tot oud, getroffen wordt door de gevolgen van deze pandemie, is een uitbreiding van de terugbetalingsregeling voor volwassenen naar kinderen en jongeren (organisatie door ggz netwerk LIGANT) en naar 65-plussers (organisatie door ggz netwerken RELING en NOOLIM) de beste manier om ELP-hulp te brengen waar ze nodig is. Dit kan vanaf nu tot eind 2020. Ook CLB-artsen, artsen van Kind en Gezin, pediaters en geriaters kunnen hier verwijzen.

Naast problemen gerelateerd aan angst en/of een depressieve stemming werden voor kinderen en jongeren ook gedrags- en sociale problemen én problematisch gebruik van beeldschermen weerhouden als problematiek. Voor ouderen werd naast angst- en stemmingsproblemen en naast problemen met alcoholgebruik ook problematisch gebruik van slaap- en kalmeermiddelen mee opgenomen als mogelijke indicatie.

Om tegemoet te komen aan dit bredere aanbod van ELP-zorg, worden nieuwe klinisch psychologen en orthopedagogen aangetrokken die, tijdens deze crisisperiode en indien zij het wensen ook daarna, ELP-sessies kunnen aanbieden.

Op deze manier maken de ELP-projecten zich sterk om ELP-zorg in deze moeilijke periode op te nemen.