Uitleg bij het overzicht dat als bijlage is toegevoegd

A. Belangrijke partners

 1. Eerstelijnspsychologen
 2. Vrijgevestigde psychologen
 3. CGG’s
 4. Crosslink
 5. Mobiele teams
 6. Algemene ziekenhuizen
 7. Psychiatrische ziekenhuizen

B. Clientgroepen (differentiatie)

 1. Nieuwe cliënten
  • Crisis (ongeplande zorg) 
  • Niet Crisis (geplande zorg)
 2. Cliënten die al in zorg zijn
  • Crisis (ongeplande zorg)
  • Niet crisis (geplande zorg)
 3. Psychosociale ondersteuning
  • Burgers die angstig en erg bezorgd zijn en dreigen te decompenseren
  • Ondersteuningsnoden van eerstelijnspartners, welzijnspartners en andere niet-ggz hulpverleners die vragen hebben rond de omgang en bejegening van hun cliënten of zelf nood hebben aan psychosociale ondersteuning.

C. Maatregelen

 1. Instroom en instroombeperkingen
 2. Manier waarop hulpverleningscontacten kunnen plaatsvinden
  • Telefonisch
  • Beeldbellen (video)
  • Chat, ander online tools (depressiehulp, …)
  • Op kantoor, poliklinisch
  • Aan huis
  • Opname