Op 9 februari organiseerde Noolim, Reling en Ligant een webinar. Het was een interessante avond met wetenschappelijke inzichten, cijfermateriaal en boeiende getuigenissen. Hieronder kan je alle info terugvinden:

Inleiding door dr. Sarah Morsink, FOD Voksgezondheid, Expert Hervorming Geestelijke Gezondheidszorg, Psychologische zorg eerste lijn

ELP, De meerwaarde en de noodzaak? door prof. R. Bruffaerts, UPC KU Leuven

Populatie-onderzoek als hefboom voor een beleid met duurzaam karakter. Professor Bruffaerts neemt ons mee in de wetenschappelijke inzichten m.b.t. eerstelijnspsychologie.

ELP, De praktijk! Een stand van zaken in de netwerken Noolim, Reling en Ligant

In 2019 ging het ELP-project voor volwassenen van start. Ondertussen werd de doelgroep uitgebreid naar ouderen én kinderen, jongeren en hun ouders. We werpen een blik op de stand van zaken in het Limburgs hulpverleningslandschap.

Enkele verhalen We luisteren naar praktijkervaringen van een verwijzer, een cliënt en een eerstelijnspsycholoog.

Getuigenis 1: Cliënt en ELP Volwassenen 

Getuigenis 2: Huisarts dokter Joordens

Getuigenis 3: Eerstelijnspsycholoog Sigrid Claes en haar PowerPointpresentatie

Getuigenis 4: Brief van een mama

Dialoog: 
Na deze boeiende getuigenissen maakten we tijd voor een dialoogmoment. Enkele vragen in de chat naar boven kwamen bundelden we samen met de antwoorden in dit document.

Indien jullie na het zien en lezen van dit alles nog vragen hebben, mogen jullie zich steeds wenden tot Ine Louwies of Caroline Praet.