EERSTELIJNSPSYCHOLOOG

De huidige crisis zorgt voor een verhoogde nood aan psychische ondersteuning. De eerstelijnspsychologen spelen hierin een belangrijke rol bij beginnende of matige klachten rond angst, depressie en alcoholgebruik. De verwijzingen naar en de werking van de eerstelijnspsychologen worden tijdelijk versoepeld.

  • videoconsultaties worden mogelijk als alternatief voor face to face contacten
  • aanpassing verwijzingen:
    • alle traceerbare verwijzingen worden toegelaten
    • ook arbeidsartsen van preventiediensten kunnen verwijzen

De GGZ netwerken Limburg herhalen hun oproep aan vrijgevestigde klinisch psychologen en othopedagogen om (tijdelijk) toe te treden.