Welkom op de portaalsite van de Limburgse Geestelijke Gezondheidszorg. Deze verwijswebsite GGZ vertrekt vanuit de zorgvraag en de regio van de zorgvrager. 

KLIK EERST EEN GEMEENTE AAN

KLIK NADIEN VERDERE KEUZES AAN NAARGELANG DE ERVAREN NODEN

 

Informatie bij zorgvragen voor kinderen en jongeren of voor ouderen zijn nog niet beschikbaar. Deze knoppen worden actief nadat de netwerken voor kinderen en jongeren of ouderen zijn opgestart.

 

NETWERKEN:
In Limburg zijn er twee GGZ-netwerken voor de doelgroep volwassenen: Noolim voor Oost- Limburg en Reling voor West- Limburg. Beide GGZ-netwerken hebben als doel om binnen hun werkingsgebied vraaggericht te werken en het aanbod beter op elkaar af te stemmen. Binnen de netwerken is er een nauwe samenwerking tussen de GGZ- parnters en aanverwante actoren.

Reling / Noolim is niet verantwoordelijk voor eventuele foute links op deze verwijswebsite.

Voor vragen of opmerkingen neem contact op via spil@limburg.be