Beleid GGZ netwerken Limburg rond COVID-19

- met de steun van Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid -

Meldt je hier aan voor de GGZ Limburg nieuwsflash en blijf op de hoogte van de laatste wijzigingen en initiatieven!

Mogelijkheden tot psychosociale en psychische ondersteuning tijdens de COVID-19 pandemie (corona):

 • Ik zoek betrouwbare informatie over COVID-19 (coronavirus):

 • Ik voel me erg angstig, onrustig of ontregeld door mijn situatie:
 • Ik ben hulpverlener en zoek voor mijn cliënt een doorverwijs mogelijkheid naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg:
  • Alle GGZ diensten zijn nog actief en bereikbaar op de gekende nummers.
   Groepsactiviteiten en niet-dringende ziekenhuisafspraken werden geannuleerd. Deze diensten blijven bereikbaar en staan telefonisch of via beeldbellen in contact met hun cliënten. 
  • Levensbedreigende situatie: Bel 112
  • Crisissituatie: Crisismeldpunt -18, mobiel crisisteam RELING of NOOLIM, PAAZ of psychiatrisch ziekenhuis
  • Niet-crisismatige hulpverlening: 
   - Ken je de weg? Zie websites van de voorzieningen, De sociale kaart of Zoek-psycholoog
   - Bij twijfel: maak gebruik van het nieuwe GGZ meldpunt van uw eerstelijnszone of het contactpunt CAW.
   Klik hier voor alle info en bereikbaarheid
  • In onderstaande schema een totaaloverzicht van het Limburgse GGZ aanbod.
 • Ik ben een hulpverlener en zoek psychosociale ondersteuning voor mijzelf.

  • Kijk op www.dezorgsamen.be
  • Hulpverlener uit de 1e lijn? Neem per eerstelijnszone contact op met:
   • ELZ Noord-Limburg: 011/54 23 62
   • ELZ West Limburg: 011/42 49 31
   • ELZ Mid-West Limburg: 011/28 68 40
   • ELZ Herkenrode: 011/27 42 98
   • ELZ Haspengouw: 011/68 38 27
   • ELZ ZOLim: 011/27 42 98
   • ELZ Kemp en Duin: 089/32 97 77
   • ELZ Maasland: 089/77 47 74

Bericht van de netwerkpartners Ligant, Noolim en Reling;

Ook de Limburgse GGZ wordt geconfronteerd met de COVID-19-crisis. De overheid stuurt. Organisaties nemen op basis daarvan maatregelen. Hulpverleners werken loyaal mee aan het indammen van het virus en proberen tegelijkertijd de zorg voor cliënten zo goed mogelijk te continueren.

 • De overheden sturen aan op zorgcontinuïteit. Men wil voorkomen dat zorgvragers de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben gaan mijden. Dat gedrag kan later als een boemerang op hen en op het zorgsysteem gaan terugslaan. Daarom vraagt de overheid zoveel mogelijk de zorg in aangepaste vorm voort te zetten
 • Deze crisis kan bij een deel van de bevolking leiden tot extra bezorgdheden en angsten. Mensen kunnen overstelpt raken. Teleonthaal en de Vlaamse psychologen zijn voor deze groep beschikbaar. CGG’s ondersteunen deze initiatieven. Deze netwerkpartners ondersteunen de eerste lijn. Op deze manier wordt er een eerste schil gecreëerd in de opvang
 • Ook de gespecialiseerde GGZ nam de afgelopen dagen maatregelen. In het overzicht (zie hierboven) kunt u zien op welke manier zij de zorg continueren.
 • Alle partners worden geconfronteerd met uitval van hulpverleners. Het dwingt ons om na te denken over de manier waarop we regionaal de krachten bundelen en over de manier waarop een specialistische zorgaanbod overeind worden gehouden, met zowel een ambulante (telefonisch, online, op afspraak en huisbezoek indien noodzakelijk) als een residentiële pijler. Beide pijlers hebben hun nut en houden elkaar in evenwicht. We kunnen samen integrale noodoplossingen vinden afhankelijk van hoe de situatie evolueert.

Veerle Umans (LIGANT), David Dol (RELING) en Johan Sijm (NOOLIM)
Netwerkcoördinatoren van Limburgse GGZ netwerken voor volwassenen en kinderen & jongeren.